L HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L
M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

LAÇİN: 1.anlamı;Bir cins şahin 2.anlamı;Sarp, yalçın demektir.

LAMİ: Parlayan, parıldayan parlak. – Lamii: 1472-1532 yılları arasında yaşayan Türk edebiyatında haklı bir ün kazanmış mutasavvıf ve sanatkar demektir.

LAŞA: Bir Gürcü kralının adıdır.

LATİF: 1.anlamı; Allah’ın isimlerindendir. 2.anlamı; Yumuşak, hoş, güzel, nazik. 3.anlamı; Bütün inceliklere vakıf. -“abd” takısı alarak kullanılabilir. (Abdüllatif).

LEBİB: Akıllı, zeki demektir.

LEFTER: Özgürlük demektir.

LEMA: Her şeye gücü yeten demektir.

LEMİ: Becerikli, atılgan anlamındadır.

LEVEND: 1.anlamı; Osmanlı donanmasında vazifeli asker denizci. 2.anlamı; Eskiden Venedikliler’in şark memleketlerinden maaşla topladıkları denizciler. 3.anlamı; Yakışıklı, boylu poslu kimse. 4.anlamı; Atak, gözü pek, hareketli ve çevik demektir.

LEZGİ: Kuzey Kafkasya’da yaşayan bir halk demektir.

LİDER: Önder, şef demektir.

LİSA: Asil, mükemmel demektir.

LİVA: 1.anlamı; Bayrak. 2.anlamı; Mülki idarede kaza-vilayet arasında bir derece, sancak. 3.anlamı; Tugay. 4.anlamı; Tuğgeneral. 5.anlamı; Livai saadet, Liva-i şerif. Hz. Muhammed (s.a.s)’in bayrağı Livaü’l-Hamd: Muhammed ümmetinin mahşer günü altında toplanacakları bayrak. Makam-ı Ahmed

LOKMAN: 1. Eski kavimlerde, ahlaki öğütler veren hekim. 2. Kur’an-ı Kerim’de bir sure adı.

LUT: 1.anlamı; Hz. İbrahim’in peygamber yeğeni. 2.anlamı; Kendisine itaat etmeyen ve eşcinsel olarak yaşamayı adet edinmiş olan Sodom ve Gomorrah halkına gelmiştir. Hanımı da helak olanlar arasındadır. Lut (a.s.) Kur’an’da adı geçen peygamberlerdendir.

LÜTFULLAH: Allah’ın lütfü. Allah’ın iyi, hoş ve letafet sahibi kıldığı kişi demektir.

LÜTFİ: Hoşluk, güzellik, iyi davranış demektir.

LÜTFÜ: İyi muamele, güzellikle hoşlukla ilgili anlamındadır.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın